Övning Vindros utvärderingsrapport

Om publikationen

Löpnummer: 2017:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår:

Sidantal: 25

Publikationstyp: Rapport

Rapporten beskriver genomförandet och måluppfyllnaden efter övning Vindros.

För att öka länets samlade förmåga vid en samhällsstörning, planerade och genomförde Länsstyrelsen i Norrbottens län tillsammans med länets kommuner, Norrbottens läns landsting1, Polismyndigheten, Trafikverket, Svenska kyrkan och Försvarsmakten den regionala samverkansövningen Vindros.

Som en kunskapshöjande del av övningen anordnades en seminariedag den 29 september. Övningen fortsatte den 25 oktober med en larmövning och sedan den 16 november med en simuleringsövning med motspel vilket innebar att aktörerna uppehöll sig på sina ordinarie ledningsplatser och kommunicerade därifrån med varandra och med ett motspel. Övningen följdes upp med ett utvärderingsseminarium i Gällivare den 17-18 januari 2017.

Scenariot för övningen var en väderhändelse som drabbade stora delar av länet. Cirka 200 personer deltog som övande och cirka 40 personer i den övningsorganisation som stod för förberedande planering och övningsgenomförandet.

Kontakt