Nyhetsbrevet Vattenblänk

Om publikationen

Publiceringsår: 2020

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Vattenblänk är ett digitalt nyhetsbrev som vattenmyndigheterna ger ut fyra gånger per år. Via nyhetsbrevet får organisationer som arbetar med åtgärder inom vattenförvaltning och vattenvård aktuell information, inspiration, goda exempel och tips om användbara metoder och verktyg.

Nyhetsbrevet riktar sig till tjänstemän som arbetar med miljö, hälsa och samhällsplanering inom kommuner, länsstyrelser och vattenrådsorganisationer. Nyhetsbrevet hjälper dig att omvärldsbevaka och hämta in ny kunskap, framför allt kopplat till frågor som rör specifika områden som exempelvis jordbruksfrågor.

Sverige är indelat i fem vattendistrikt. En länsstyrelse i varje distrikt är utsedd till vattenmyndighet med övergripande ansvar för att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i vattendistriktet.

Vattenmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats

Mostphotos

Mostphotos

Kontakt