Nyckelarter i Norrbottens fjällvärld 2020. Regional miljöövervakning

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport redovisar resultat från miljöövervakning av några nyckel- och ansvarsarter som finns i Norrbotten.

Nyckelarter är arter som på olika sätt skapar livsbetingelser för ett stort antal andra arter. Renens bete formar stora delar av fjällandskapet. Små däggdjur som fjällämlar, olika sorkarter och näbbmöss är viktiga bytesdjur för fjällrävar, ugglor och många rovfågelarter.

En ansvarsart för Norrbottens län kan sägas vara en ovanlig art som har hela eller huvuddelen av sin svenska, europeiska eller världsutbredning i länet. Vi har valt att följa antalet föryngringar av järv, fjällräv, och jaktfalk.

Länsstyrelsen är aktiv i en del av inventeringen/övervakningen, ofta i samarbete med forskare, Norrbottens ornitologiska förening och samebyarna i Norrbotten.

Kontakt