Nyckelarter i Norrbottens fjällvärld 2019. Regional miljöövervakning

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 9

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport redovisar resultat från miljöövervakning av några nyckel- och ansvarsarter som finns i Norrbotten.

Med nyckelarter avses arter som på olika sätt skapar livsbetingelser för ett stort antal andra arter. Renens bete formar stora delar av fjällandskapet. Små däggdjur (fjällämlar, olika sorkarter och näbbmöss) är viktiga bytesdjur för fjällrävar, ugglor och många rovfågelarter.

En ansvarsart för Norrbottens län kan sägas vara en ovanlig art som har hela eller huvuddelen av sin svenska, europeiska eller världsutbredning i länet. Vi har valt att följa antalet föryngringar av järv, fjällräv, och jaktfalk.

Länsstyrelsen är aktiv i en del av inventeringen/övervakningen, ofta i samarbete med forskare, Norrbottens ornitologiska förening och samebyarna i Norrbotten.

Kontakt