Norrbottens miljöhandlingsprogram 2013-2016

Om publikationen

Löpnummer: 2013:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Norrbottens miljöhandlingsprogram 2013-2016 är ett regionalt åtgärdsprogram som utgår från vad var och en kan bidra med för åtgärder för att vi ska nå de uppsatta mål som uttrycks i generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen.

Målet har varit att Miljöhandlingsprogrammet ska ge vägledning och stöd för framtagande av olika åtgärder och utvecklingsinsatser samt visa på konkreta åtgärder och åtgärdsområden som länets aktörer kan hämta inspiration från i det framtida miljöarbetet.

Kontakt