Norrbottens livsmedelsstrategi

Om publikationen

Löpnummer: saknas

Diarienummer: saknas

ISBN/ISSN-nr: saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 75

Publikationstyp: Strategi

För att förverkliga Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat krävs resurser, hjärta och mod. Och att hela Norrbottens livsmedelskedja samt våra politiker, kommuner, myndigheter och handeln är intresserade av att integrera strategin i sin verksamhet.

Norrbottens livsmedelsstrategi ska inte enbart vara ett dokument med kloka formuleringar. Den ska också innehålla en handlings- och tidsplan. Därför har ett antal åtgärder förankrats i länet och berörda parter har tagit på sig ansvaret för att de genomförs inom angiven tidsram.

Kontakt