Naturreservat Storforsen

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 6

Publikationstyp: Broschyr/folder

Framsida folder

Folder om naturreservatet Storforsen i Älvsbyns kommun, med kort information om naturvärden, föreskrifter och en enkel karta. Foldern finns på svenska, engelska och tyska.

Du kan ladda ner och titta på foldern som pdf på den här sidan. Foldern finns också på turistbyrån i Älvsbyn.

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker