Naturreservat Lustgården

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 6

Publikationstyp: Broschyr/folder

En folder med information om naturreservatet Lustgården. I foldern finns bland annat karta över området och föreskrifter. Foldern finns att ladda ner på både svenska och engelska.

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker