Naturreservat Gammelstadsviken

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

Naturreservatet Gammelstadsviken ligger nära Luleå centrum. Hit kan du åka buss, cykla eller gå. Det finns flera vandringsstigar in i och genom området. Leden från Haparandavägen fram till fågeltornet är tillgänglighetsanpassad. Vid fågeltornet finns eldplatser, dass och en utsiktsramp.

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker