Naturreservat Dundret

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 6

Publikationstyp: Broschyr/folder

Dundret är ett populärt friluftsområde nära Gällivare. Här finns leder, rastplatser och vindskydd. I foldern beskrivs områdets naturvärden och det finns en enkel karta. Du kan ladda ner foldern på svenska eller engelska som pdf här nedanför.

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker