Naturreservat Bälingeberget

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

Foldern om Bälingeberget är en dubbelsidig A4 som lätt kan printas ut.

En folder om naturreservatet Bälingeberget. Bälingeberget ligger cirka 15 kilometer från Luleå centrum och är ett populärt utflyktsmål. I foldern kan du läsa om landskapet och de växter och djur som finns i området. Det finns också en enkel karta. Foldern finns både på svenska och på engelska och kan laddas ner som pdf här nedanför.

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker