Naturmiljö och klimatförändringar i Norrbotten

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 104

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning av aktuell forskning om hur klimatförändringar kan påverka arter, ekosystem och biologisk mångfald i Norrbottens och Västerbottens län.

Det står klart att klimatet håller på att förändras utöver den naturliga variationen. Historiska mätserier av både globala och regionala data visar tydligt förändringar på temperatur och nederbörd.

Under kommande decennier förväntas förändringarna både fortsätta och öka. De förväntade framtida klimatförändringarna i Norrbottens och Västerbottens län kommer med stor sannolikhet att ha stora effekter på djur och växter, deras samverkan liksom hur vanliga eller ovanliga de olika arterna i området kommer att bli.

Förändringar kommer att ske i alla de miljöer som rapporten belyser och de berör alla möjliga slags arter och artgrupper.

Kontakt