Naturmiljö och klimatförändringar i Norrbotten 2015

Om publikationen

Löpnummer: 14/2015

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

publikation framsida naturmiljö klimatförändringar

KLIMATET PÅVERK AR ALLT LEVANDE. Det är en förutsättning för den otroliga och mångskiftande
naturen på vår planet. Klimatet avgör i stor utsträckning om en art kan fortleva i ett område och relativt små temperaturförändringar har betydelse för denna möjlighet.


Vi står inför en kraftig global förändring av klimatet i och med uppvärmningen av klimatsystemet. Naturmiljön kan följaktligen komma att påverkas grundligt och den är samtidigt en grundläggande förutsättning för en mängd olika livsuppehållande funktioner, ekosystemtjänster och värden.

Länsstyrelsen i Norrbotten vill med denna rapport beskriva vad aktuell forskning visar när det gäller hur klimatförändring kan påverka naturmiljön i Norrbotten. Vi vill också berätta vad Länsstyrelsen gör och vad vi kan göra, när det gäller klimatförändringar i den norrbottniska naturmiljön.

Publikationen vänder sig till en bred målgrupp; intresserad allmänhet, men även politiker, tjänstemän och myndigheter som kan ha nytta av denna information som underlag för beslutsfattande. Vid läsning av rapporten är det viktigt att ha i åtanke att forsknings- och kunskapsläget om klimatförändringar och naturmiljö ständigt utvecklas.
Den forskningssammanställning som finns i rapporten har tagits fram i samverkan med
Länsstyrelsen i Västerbotten.

Kontakt