Nationell bevakningsrapport 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:10

Diarienummer: 303-15122-2018

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 155

Publikationstyp: Rapport

Under det senaste decenniet har den svenska betaltjänstmarknaden förändrats kraftigt.
Kontanter används allt mindre och digitala betaltjänster
ökar. Mängden kontanter i omlopp har halverats sedan 2007.

Övergången till digitala tjänster genomsyrar samhället i stort. Allt fler tjänster, både offentliga och privata, kräver digital kunskap. Detta gäller inte minst betaltjänster som har digitaliserats i stor utsträckning.

För många människor förenklar och förbättrar denna utveckling tillgången till olika tjänster.

 

Samtidigt lyfter många av de organisationer och privatpersoner som länsstyrelserna pratar med, att det blir allt svårare att vara delaktig i samhället för de som inte använder internet eller smart telefon.

Kontakt