Nära mat - klimatavtryck från norrbottnisk livsmedelsproduktion

Om publikationen

Löpnummer: 2017:8

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår:

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

I den här skriften har vi försökt ta reda på och sammanställa fakta om vår egen matproduktions miljöpåverkan, men också av miljöpåverkan från vår konsumtion av mat i Norrbotten. Tyngdpunkten har lagts vid klimatpåverkan från växthusgasutsläpp. Arbetet har finansierats av miljömålsmedel från Naturvårdsverket 2016.

Vi importerar stora delar av det vi äter i Norrbotten från utlandet eller från övriga Sverige. Det finns dock inga totala siffror framräknade för vår grad av självförsörjning i Sverige. Till Norrbotten importeras 91% av alla färska grönsaker som konsumeras, 95 % av alla jordgubbar, 22% av matpotatisen, knappt 80% av grisköttet och nötköttet, över 80% av lamm- och fårköttet, 100% av fågelköttet (mest kyckling) och 76% av äggen. Det är alla livsmedel som vi har stora möjligheter att producera själva i vårt klimat. Siffrorna för mejeriproduktionen på länsnivå är mycket osäkra, eftersom det inte gått att få tillgång till statistiken för Norr- och Västerbotten, men mjölken från Norrbotten räcker till ca 55% av de mejeriprodukter vi äter.

Läs mer i rapporten!

Kontakt