Miljöhälsorapport Norr 2017

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7601-823-1

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

I denna regionala Miljöhälsorapport Norr behandlas miljöhälsofaktorer i Sveriges fyra nordligaste län. Folkhälsomyndighetens rikstäckande Miljöhälsorapport
2017 som Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet har tagit fram, beskriver det aktuella kunskapsläget kring miljöfaktorers förekomst och deras
betydelse för hälsan hos den svenska befolkningen.

Ett viktigt underlag för rapporten är resultaten från Folkhälsomyndighetens miljöhälsoenkät 2015, där
närmare 40 000 personer i åldern 18–84 år har besvarat frågor om miljörelaterade exponeringar, sjukdomar och besvär. Det är tredje gången som enkätstudien
har genomförts.

Kontakt