Markanvändningsbetingade vegetationsförändringar inom öppen myr 1987-2000 i Norrbottens län - Satellitbaserad övervakning

Om publikationen

Löpnummer: 2012:4

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 128

Publikationstyp: Rapport

Miljöövervakning av våtmarker bedrivs inom Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram
med syfte att långsiktigt följa utvecklingen av våtmarkernas tillstånd vad gäller hydrologisk orördhet och biologisk mångfald. För ett av delprogrammen används en satellitbaserad metodik för att upptäcka markanvändningsbetingade vegetationsförändringar i öppna myrar.

Förändringen som analyserats är ökad biomassa dvs igenväxning. Analysen genomförs i hela landet nedanför fjällen med ett omdrev på tio år. Under 2008 utfördes denna förändringsanalys i Norrbottens län.

Kontakt