Marina värdekärnor i Norrbottens län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

De senaste åren har kunskapsläget om den marina miljön ökat. Detta har gjort det möjligt att ta fram en första sammanställning av underlag avseende marina värdekärnor.

Rapporten är sammanställd av Anna Engdahl, Tyréns, på uppdrag av länsstyrelsen i Norrbotten.

Kontakt