Marin vegetationsinventering i Norrbottens län 2017 - dykinventering

Om publikationen

Löpnummer: 2018-4

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår:

Sidantal: 35

Publikationstyp: Rapport

omslagsbild

Dykinventering i Råneå och Haparanda skärgårdar.

År 2017 utförde Sveriges Vattenekologer AB en dykinventering av vegetationsklädda havsbottnar på uppdrag av länsstyrelsen i Norrbotten. Denna inventering var en del av kunskapsuppbyggandet om förekomst och utbredning av arter och naturtyper i Råneå och Haparanda skärgårdar. Dessa två områden ingår som pilotområden i ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland i syfte att öka kunskapen om norra Bottenvikens havsområde.

Kontakt