Marin vegetationsinventering i Norrbottens län 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:13

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår:

Sidantal: 133

Publikationstyp: Rapport

År 2016 utförde Sveriges Vattenekologer AB en dykinventering av vegetationsklädda havsbottnar på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten. Denna inventering var en del av generella kunskapsuppbyggandet om länets havsmiljöer och ett steg i bildandet av marint områdesskydd.

Syftet med inventeringen var att samla information om utbredningen av olika arter och livsmiljöer i Norrbottens havsområde.

Vegetationsinventeringen genomfördes i Luleå, Piteå och Haparanda skärgård.

Kontakt