Marin vegetationsinventering i Haparanda skärgård

Om publikationen

Löpnummer: 2017:12

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår:

Sidantal: 78

Publikationstyp: Rapport

År 2016 utförde Sveriges Vattenekologer AB tillsammans med Svensk Ekologikonsult AB en vegetationsinventering i Haparanda skärgård. Uppdraget var en del i länsstyrelsens inventeringsarbete av havsbottnarnas livsmiljöer i Haparanda skärgårds planerade naturreservat.

Rapporten Marin vegetationsinventering i Norrbottens län omfattar bland annat grunda vikar, snorkelinventering och en drop-video i Haparanda skärgård.

Kontakt