Loppuraportti Perämereen laskevia vesistöjä

Om publikationen

Löpnummer: 2019:6

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 186

Publikationstyp: Rapport

Perämereen laskevia vesistöjä - menetelmien kehittäminen ja ekologinen kunnostaminen oli EU:n aluekehitysrahaston Interreg Pohjoinen ohjelman rahoittama rajat ylittävä yhteistyöhanke. Hankkeessa ovat toimineet Lapin elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus ja Geologian tutkimuskeskus Suomesta sekä Sveriges geologiska undersökning ja Länsstyrelsen i Norrbottens Län Ruotsista.

Kontakt