Lärarhandledning: Slaskiga vintrar och längre somrar

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Lärarhandledningen ska användas tillsammans med rapporten "Slaskiga vintrar och längre somrar - En rapport för dig som är ung.

Rapporten och lärarhandledningen är verktyg för att arbeta i klassrummet med hur klimatförändringar och deras konsekvenser påverkar oss i Norrbotten.

Rapportens texter tillsammans med lärarhandledningens matris, övningsuppgifter och laborationer ger dig möjligheter till varierad undervisning, väl förankrad i läroplan och kursplaner.

Handledningen är upplagd så att du tillsammans med dina elever ska kunna välja hur ni vill arbeta med området. Vi rekommenderar gärna ett ämnesövergripande arbetssätt, något som också Skolverket lyfter fram som en framgångsfaktor i arbetet med hållbar utveckling.

Frågorna om natur och klimat, kombinerat med samhällets behov av anpassning och innovation, är tvärvetenskapliga och berör ett
flertal ämnen – inte minst SO och NO.

Här hittar du Slaskiga vintrar och längre somrar- en rapport för dig som är ung.

Kontakt