Kyrkstäderna i klimateffekternas tid

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 20

Publikationstyp: Broschyr/folder

Framsida till broschyrenEtt varmare klimat betyder ökad risk för angrepp av olika slag på äldre byggnader. Denna skrift vänder sig till dig som äger en kyrkstuga eller kammare. Den innehåller en utförlig checklista som är ett hjälpmedel för att förebygga och åtgärda skador som kan uppstå på grund av klimatförändringar.

En tryckt version kommer finnas tillgänglig hos kyrkstugeföreningar och kyrkoförsamlingar i Norrbottens län.

Kontakt