Kvicksilver i matfisk - Mätkampanj i samarbete med Vattenråden i Norrbotten 2011

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport visar resultat från en mätkampanj 2011. Vattenråden i Norrbotten samlade in matfisk för analys av kvicksilver. Vattenråden ordnade upprop i sina respektive älvdalar och frågade efter intresse att undersöka fisk från populära fiskesjöar och vattendrag. Varje vattenråd fick anmäla fem sjöar eller vattendrag och ange vilken art man ville analysera. Fisken fångades av privatpersoner som visat intresse att delta. Länsstyrelsen stod för analyskostnader och utvärdering av resultaten med medel från miljömålsuppföljning och regional miljöövervakning. Fem fiskar per lokal analyserades.


Kontakt