Kvicksilver i gäddor från Norrlandskusten. En undersökning med konsumentperspektiv

Om publikationen

Löpnummer: 2000:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 25

Publikationstyp: Rapport

På initiativ av Åtgärdsgrupp Nord, en samarbetsgrupp bestående av länsstyrelserna utmed Bottenviken och Bottenhavet (BD, AC, Y, X och C län), insamlades gäddor från 13 lokaler längs Norrlandskusten under hösten 1999 för analys av kvicksilver. I rapporten redovisas resultatet av analysen.

Kontakt