Kvicksilver i gädda i Norrbottens län 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2014:13

Diarienummer: 502-9628-2011

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 10

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen och kommunerna i Norrbotten har vid flera tillfällen under 1980- och 1990- talen undersökt kvicksilverhalten i gädda i vissa av länets sjöar. Generellt har kvicksilverhalten varit högre i de kustnära sjöarna och i de södra delarna av länet och lägre i inlandet och i fjällnära sjöar. Det kan dock vara stora skillnader i halter mellan fisk från närliggande sjöar.

I Bottenviken har abborre och gädda låga halter kvicksilver jämfört med samma arter i insjöar. År 2012 följdes tidigare gäddundersökningar upp med en ny
mätkampanj i insjöar.

Kontakt