Kvicksilver i gädda i Norrbottens län 1997

Om publikationen

Löpnummer: 2002:3

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Denna undersökning utfördes 1997 och är en komplettering till ett projekt som genomfördes 1992-93
där kvicksilver- cesiumhalter analyserats i gädda i Norrbottens län.

Projektet har planerats av länsstyrelsen i samarbete med miljökontoren i berörda kommuner. Undersökningen är finansierad av länsstyrelsen men Bodens kommun har utökat provtagningen med sex sjöar som de bekostat själva. Haparanda kommun har utökat analyserna med analys av nickel, zink och krom i gädda.

Tillsammans med resultaten från den tidigare undersökningen ger detta en regional bild av kvicksilverupptaget i fisk i länets sjöar och är ett underlag för övervakningen av miljögifter inom miljöövervakning och miljömålsuppföljning.

Kontakt