Kustmynnande vattendrag - Metodutveckling och restaurering

Om publikationen

Löpnummer: 2019:6

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 184

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport redovisas projektet Kustmynnande vattendrag - metodutveckling och restaurering som pågått under tre år. Det är ett EU interregionalt projekt i Nordprogrammet i samarbete med ELY-centralen i Finska Lappland, LUKE och GTK i Finland, SGU i Sverige samt Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Rapporten finns även på finskaöppnas i nytt fönster och engelskaöppnas i nytt fönster.

Kontakt