Kulturhistorisk dokumentation av Råneå älv med biflödet Abramsån samt Åby älv

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 78

Publikationstyp: Rapport

Studenter om vintern på Luleå tekniska universitetsområde

Dokumentationen är en sammanfattande beskrivning över Råneå älvs, Abramsån och Åby älvs kulturhistoriska utveckling när det kommer till människans nyttjande av vattendragen under historisk tid.

Dokumentationen beskriver karaktär, tidsskeden, hur vattendragen brukats samt vad som funnits och vad som finns kvar idag av främst flottledskonstruktioner.

För Råneå älv och biflödet Abramsån kommer därtill, en kulturhistorisk bedömning med särskilt värdefulla flottningsmiljöer, att presenteras.

Rapporten har tagits fram i LIFE projektet ReBorN (LIFE15/NAT/SE892, ReBorN)

Kontakt