Konflikter om gruvetablering

Om publikationen

Löpnummer: 2016:2

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår:

Sidantal: 108

Publikationstyp: Rapport

Ett flygfoto över landskap med berg, vatten och skog i Jokkmokks kommun.

En rapport om lokalsamhällets aktörer och vägar till hållbarhet.

Gruvprospektering och gruvetablering kan ge upphov till lokala konflikter. Syftet med den här studien är att undersöka hur berörda aktörer och medborgare ser på frågan om framtida mineralutvinning och gruvetablering, vilket utrymme som finns för lokalt deltagande och inflytande i politik och regelverk, samt möjligheterna att hantera eventuella konflikter med hjälp av dialog och samråd.

Vi har analyserat tre gruvetableringsprocesser på tre olika platser i det fjällnära området: järnbrytning i Gállok/Kallak (Jokkmokks kommun), nickelutvinning i Rönnbäck/Rönnbäcken (Storumans kommun) samt guld, koppar och järnbrytning i Rakkuri (Kiruna kommun).

Kontakt