Klimatförändringar i Norrbottens län - areella näringar och ekosystemtjänster

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 100

Publikationstyp: Broschyr/folder

Viktiga areella näringar i Norrbotten kan påverkas av ett förändrat klimat. Här ges förslag på anpassning.

Det handlar om jordbruk, fiske, rennäring, skogsbruk, samt naturbaserade aktiviteter som jakt, turism och friluftsliv. Alla dessa är beroende av att naturen kan leverera förutsättningar, så kallad ekosystemtjänster.

Eftersom klimatförändringarna påverkar naturen och dess förmåga att producera ekosystemtjänster är det nödvändigt att inkludera detta i analysen. På så sätt synliggörs värden som ekosystemen ger och hur värdena kan komma att påverkas i ett förändrat klimat, både genom direkt klimatpåverkan och när de areella näringarna anpassar sina verksamheter till ett förändrat klimat.

Materialet i rapporten har utarbetats av Enetjärn Natur på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten.

Kontakt