Klimat- och energistrategi för Norrbottens län

Om publikationen

Löpnummer: 2016:9

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår:

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Syftet med klimat- och energistrategin är att identifiera och ta vara på Norrbottens unika förutsättningar för att bidra till en omställning av energisystemet och en minskning av klimatutsläppen genom en hållbar näringslivsutveckling. Den ska också fungera som stöd inför beslut i myndigheter, kommuner, företag och organisationer i länet.

Strategin ska ses som ett verktyg för att gemensamt fokusera och rikta länets insatser för ökad tillväxt genom energieffektivisering och ökad substitution av fossila till förnybara energikällor.

Rapporten tar sikte på 2050.

Kontakt