Kartering av Sveriges palsmyrar

Om publikationen

Löpnummer: 2014 : 4

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

Palsmyrar är en säregen våtmarkstyp där palsarna utgör upp till 7 meter höga torvkullar som bildas genom tjällyftning. De förekommer i utkanten av permafrostens utbredningsområde och är mycket känsliga för förändringar i klimatet.

I Sverige finns palsmyrar framförallt inom Norrbottens län. Det är en så kallad prioriterad naturtyp inom EU´s habitatdirektiv, vilket innebär att de har bedömts utgöra en av de mest hotade naturtyperna inom EU.

I denna rapport redovisas resultat från en kartering av alla palsmyrar i Sverige med flygbilder från 2008-2010.   

Kontakt