JämLYS av skogssektorn i Norrbotten

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

JämLYS av skogssektorn i Norrbotten är den andra inom området för länet. Den föreliggande rapporten fokuserar på strategi och aktivitet för att skapa en jämställd skogssektor. Förlagan är av mer beskrivande
karaktär och de båda bidrar till att visa på styrkor och utmaningar som Norrbottens skogssektor har för att bli jämställd.

Det pågår initiativ på flera håll i länet och framförallt finns det ett stort intresse hos alltifrån företag, till myndigheter till entreprenörer och enskilda skogsägare om att få veta mer hur skogssektorn kan öppnas upp för fler. Detta eftersom det behövs flera
olika kunskaper framåt för att skapa en bransch som är både genuin och modern.

JämLYS fungerar som ett underlag för dialog, projektidéer och processer hos enskilda likväl som i organisationer. Här finns fakta, analyser och förslag till fortsatt arbete.

Rapporten bygger på information från genomförda workshop, konferenser, seminarier och intervjuer med personer som är verksamma inom skogssektorn. JämLYS tar också avstamp i strategiska dokument som redan är framtagna. Arbetet med rapporten är starkt präglat av idén att bygga på det som är bra och förstärka det.

Ett begrepp som är nytt sedan den förra rapporten är ”värdekedja” vilket i sammanhanget får förklara att det är flera delar i flera olika segment av sektorn som behöver hänga ihop och hålla i exempelvis frågor om jämställdhet för att dessa ska få reellt genomslag. Ingen värdekedja är mer värd än någon annan däremot är vissa kedjor kanske mer kända än andra. Rapporten försöker illustrera flöden och bjuda in alla och envar till att delta där en vill bidra.

JämLYS är ett underlag till Norrbottens regionala skogsprogram där jämställdhet är ett perspektiv som kommer att känneteckna arbetsprocessen under framtagandet och även det färdiga programmet med framåtsyftande förslag. Det har exempelvis varit viktigt att hålla fram att jämställdhet är en nyckel till det hållbara skogsbruket. JämLYS har identifierat och konkretiserat ett antal jämställdhetspotentialer som förhoppningsvis kommer att synas i sektorn framöver och kanske blir resultatet ett innehåll i såväl regionala skogsprogrammet som kommande jämställdhetsanalyser.

Kontakt