Inventering av strandsandjägare, Cicindela maritima, i Norrbottens län 2005-2006

Om publikationen

Löpnummer: 2007:1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

Omslagsbild Inventering av strandsandjägare i Norrbottens län 2005-2006

Strandsandjägaren inventerades längs valda delar av Norrbottens älvdalar, kustland och skärgård för att belägga fynd, och om möjligt, uppskatta populationsstorlekar hos arten där den hittats. Antalet vuxna strandsandjägare i Norrbottens län uppskattas grovt från dessa inventeringar till 1000 individer. De största populationerna finns på öar i Luleå skärgård.

Kontakt