Idéskrift och underlag för jämställd klimatanpassning

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 53

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Framsida jämställd klimatanpassning

Länsstyrelserna arbetar sedan 2009 med uppdraget ”Anpassning till förändrat klimat”, vilket i korthet innebär att samhället anpassas till effekter av klimatförändringar
för att minska risker för människor, miljö och egendom.
Länsstyrelsen i Norrbottens län arbetar med uppdraget bland annat genom att identifiera områden som kan påverkas av klimatförändringar, samt genom att utarbeta rekommendationer för klimatanpassning för att därigenom minska länets sårbarhet till följd av klimatförändringar.

I ett sådant arbete är ett perspektiv som utgår ifrån jämställdhet nödvändigt.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har därför låtit utföra jämställdhetsanalys av klimatanpassning och klimatanpassningsarbete i Norrbotten.

Förutom att det ska bidra till kunskapshöjning, ska Länsstyrelsen använda resultatet
som underlag när vi utarbetar fortsatta insatser inom ramen för uppdrag
”Anpassning till förändrat klimat”.

Kontakt