Hur kan vi på ett bättre sätt lyfta fram kulturmiljövärden i skyddad skogsmark

Om publikationen

Löpnummer: Länsstyrelsens rapportserie nr 17/2015

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 208

Publikationstyp: Rapport

Framsida På tal om statistik och mänskliga rättigheter

Detta är en metodstudie för att utveckla hur vi på ett bättre sätt kan lyfta fram och skydda de
kulturmiljövärden som finns inom naturskyddad skogsmark i Norrbottens län.

Detta projekt är ett första steg för att se hur vi skulle kunna förbättra situationen för de kulturmiljövärden som vi idag har dålig kunskap om i våra skogsreservat i Norrbottens län. Projektet
har behandlat de två naturreservaten Reivo i Arvidsjaurs kommun och Granlandet i Gällivare
kommun.

Projektet föreslår en rad åtgärder för att på ett bättre sätt lyfta fram kulturmiljövärden i skyddad
skogsmark.

Kontakt