Haparanda skärgårds nationalpark - naturstig Sandskär

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 33

Publikationstyp: Broschyr/folder

Broschyr om den fem kilometer långa vandringsleden på ön Sandskär i Haparanda skärgårds nationalpark. Leden går från Kumpula i söder till Nordudden i norr. Längs leden finns det numrerade stolpar som hänvisar till numreringen i foldern. Längst bak finns en karta.

Foldern finns att köpa till självkostnadspris 20 kronor (2 euro) på HaparandaTornio turistinformation i Haparanda och i den öppna raststugan vid Kumpula hamn ute på Sandskär.

Kontakt