Grön Infrastruktur i Norrbotten – en preliminär handlingsplan

Om publikationen

Löpnummer: 2018-8

Diarienummer: 511-3151-2016

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 141

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Norrbottens län har på uppdrag av regeringen tagit fram denna regionala handlingsplan för grön infrastruktur.

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.

Grön infrastruktur handlar om att se helheten i landskapet. I arbetet ingår allt som görs för att främja de ekologiska funktionerna. Arbetet med grön infrastruktur är långsiktigt. Begreppet Grön infrastruktur är nytt, men frågorna har vi jobbat med länge. Handlingsplanen ska ses som preliminär.

 

Kontakt