Gammelstadsviken- vattenvegetation och igenväxning under 90 år

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 511-6267-12

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

Studenter om vintern på Luleå tekniska universitetsområde

På uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten och Luleå kommun har denna utredning och rapport
gjorts om vattenvegetation och igenväxningsförlopp i Gammelstadsviken, en av Norrbottens bästa fågelsjöar. Genom att utnyttja äldre inventeringar av vattenväxter från 1923, 1955 och 1971 och jämföra dessa med senare från 1997 och 2012/2013 kan vegetationsförändringar följas under 90 år. Totalt har 55 makrofyter påträffats vid en eller flera av inventeringarna. Vid undersökningarna 1997 och 2012/13 har samma 18 vattenområden inventerats. Strandvegetationen har inventerats översiktligt, vattendjupet har lodats och vattenprover för analys har tagits.

Kontakt