Fridlysta kärlväxter i Norrbottens län

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: saknas

ISBN/ISSN-nr: saknas

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 2

Publikationstyp: Faktablad

Av de arter kärlväxter som finns i Norrbotten är följande fridlysta med stöd av artskyddsförordningen. Det är förbjudet att plocka, gräva upp eller skada växten eller att ta frön.


Orkidéer – samtliga arter

(familjerna Orchidaceae och Cypripediaceae)
Blekgentiana (Gentianella aurea)
Blockhavsdraba (Draba cacuminum)
Bottnisk malört (Artemisia campestris ssp. bottnica)
Bågstarr (Carex maritima)
Finnros (Rosa acicularis)
Finnstjärnblomma (Stellaria fennica)
Fjällbrud (Saxifraga cotyledon)
Fjällkrassing (Braya linearis)
Fjälltrift (Armeria maritima ssp. sibirica)
Fjällvallmo (Papaver radicatum)
Fjällviva (Primula scandinavica)
Grenigt kungsljus (Verbascum lychnitis)
Grusnarv (Arenaria humifusa)
Hänggräs (Arctophila fulva)
Höstlåsbräken (Botrychium multifidum)
Klibbig fetknopp (Sedum villosum)
Kolstarr (Carex holostoma)
Laestadiusvallmo (Papaver laestadianum)
Lappranunkel (Ranunculus lapponicus)
Lappvallmo (Papaver radicatum ssp. hyperboreum)
Lappviol (Viola rupestris ssp. relicta)
Myrbräcka (Saxifraga hirculus)
Mångfingerört (Potentilla multifida)
Polarblära (Silene furcata ssp. angustiflora)
Polarsmörblomma (Ranunculus sulphureus)
Polarstjärnblomma (Stellaria longipes)
Praktnejlika (Dianthus superbus)
Raggdraba (Draba subcapitata)
Raggfingerört (Potentilla robbinsiana)
Rutlåsbräken (Botrychium matricariifolium)
Ryssbräken (Diplazium sibiricum)
Ryssnarv (Moehringia lateriflora)
Småsvalting (Alisma wahlenbergii)
Snöfryle (Luzula arctica)
Stor låsbräken (Botrychium virginianum)
Strandviva (Primula nutans)
Topplåsbräken (Botrychium lanceolatum)
Venhavre (Trisetum subalpestre)
Ävjepilört (Persicaria foliosa)


Det är förbjudet att gräva upp växten eller plocka växten för försäljning
Lummerväxter – samtliga arter (familjen Lycopodiaceae)

Kontakt