Framtidens Norrbotten

Om publikationen

Löpnummer: 2016:2

Diarienummer: 302-9131-13

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 76

Publikationstyp: Rapport

En mix av bilder som rör tillväxt

Rapporten Framtidens Norrbotten innehåller fem scenariobeskrivningar över länets fortsatta utveckling. Här förs ett resonemang om de regionala förutsättningar som rapporterats inom projektet Regional förnyelse, som finansierats av Länsstyrelsen i Norrbottens län och Luleå tekniska universitet (LTU).

Syftet är att skapa ett diskussionsunderlag som kan vara till nytta för framtida utveckling av regionala strategier såsom exempelvis den regionala utvecklingsstrategin och den regionala innovationsstrategin.

Kontakt