Förslag till miljöövervakningsprogram för Sveriges palsmyrar

Om publikationen

Löpnummer: 2012:16

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 144

Publikationstyp: Rapport

Palsmyrar är en säregen våtmarkstyp vars utbredning i stort sett är begränsad till Norrbottens län. Genom att palsar består av permafrost är de viktiga klimat-indikatorer. Palsar är också en naturtyp som EU anser det vara viktigt att övervaka tillståndet för. Därför är det en angelägen samhällsuppgift att följa palsmyrarnas utveckling genom ett övervakningsprogram.

Syftet med denna rapport var att beskriva fjärranalysbaserade metoder för miljöövervakning av Sveriges palsmyrar och upprätta ett förslag till övervakningsprogram på denna grund.

Kontakt