Exploatering i kustzonen 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2014-2

Diarienummer: 10102-2012.

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport beskriver exploateringen i Sveriges kustzon. Det är en kartering på nationell nivå, med upplösning även på läns- och kommunnivå.

Studien är en del av Sveriges regionala miljöövervakning. Arbetet har finansierats av Naturvårdsverkets miljöövervakningsmedel och är ett så kallat gemensamt delprogram som syftar till att samordna miljöövervakningen. Det gemensamma delprogrammet heter ”Exploatering av havsstränder”.

Länsstyrelserna från samtliga kustlän har deltagit i arbetet.

Kontakt