Dokumentation av utförda läkemedelsbehandlingar på ren

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 1

Publikationstyp: Faktablad

Uppfödare av livsmedelsproducerande djur är skyldig att föra journal över de behandlingar de eller
någon annan utför på ren.

Det är du som renägare som ska se till att dokumentationen förs och kan visas upp för kontrollmyndigheten vid kontroll. Om du inte utför behandlingen själv behöver du få en kopia av journalen av den som utför behandlingen.


Ofta är det flera olika renägares renar som behandlas vid samma tillfälle. Om läkemedelsdokumentationen förs gemensamt för alla renar som behandlats vid det tillfället ska det framgå i journalen vem som är renägare.

 

Kontakt