Bostadsmarknadsanalys för Norrbottens län 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019-5
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
405-7159-2019
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
Framsida Bostadsmarknadsanalys Norrbotten 2019

Länsstyrelsen vill med denna rapport belysa länets förutsättningar och nuläget för länets bostadsmarknad,
inte minst vad gäller särskilda gruppers förutsättningar. Rapporten bygger framförallt på kommunernas egna svar i den årliga bostadsmarknadsenkäten.

Kontakt