Bostadsmarknadsanalys för Norrbottens län 2019

Om publikationen

Löpnummer: 5/2019

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 405-7159-2019

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Framsida Bostadsmarknadsanalys Norrbotten 2019

Länsstyrelsen vill med denna rapport belysa länets förutsättningar och nuläget för länets bostadsmarknad,
inte minst vad gäller särskilda gruppers förutsättningar. Rapporten bygger framförallt på kommunernas egna svar i den årliga bostadsmarknadsenkäten.

Kontakt