Basinventering av kalkrasmarker 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:2

Diarienummer: 512-8785-2016

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår:

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Norrbottens län fick en förfrågan av Naturvårdsverket om att göra en kompletterande basinventering av naturtypen 8120 Kalkrasmarker, som ingår i nätverket Natura 2000. Syftet var att ta fram underlag för rapportering av bevarandestatus enligt habitatdirektivets artikel 17, samt ta fram bättre underlag om naturtypens utbredning och förekomst inom områden som varit bristfälligt karterade.

Basinventeringen riktades mot branter inom Sarek, Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet och Badjelánnda/Padjelanta nationalparker, vilka ligger inom alpin region. Med hjälp av olika digitala kartunderlag valdes 19 rasmarker ut som lämpliga för fältbesök.

Kontakt