Avlivning av ren

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 1

Publikationstyp: Faktablad

Information om tillåtna slaktmetoder som ska användas i samband med slakt för privat konsumtion i hemmet och annan avlivning av renar.

Kontakt