Artövervakning - Flodpärlmussla

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport redovisar resultat från regional miljöövervakning av flodpärlmussla. I övervakningsprogrammet ingår totalt 16 vattendrag och varje år övervakas två av dessa. Det innebär att vi besöker varje vattendrag vart åttonde år.

Vi följer förändringen av antalet individer i avgränsade bestånd av flodpärlmusslor och för att se om och hur väl de lyckas föröka sig tittar vi på andelen små/unga musslor under 50 mm i längd.

Under 2019 inventerades Harrträskbäcken i Gällivare kommun och Slakkabäcken i Jokkmokks kommun. Populationerna av flodpärlmussla består av cirka7 700 individer i Harrträskbäcken samt cirka 32 000 i Slakkabäcken.

Kontakt